Questback Survey Questionnaire

 
Beste Jongere,

Op deze pagina vind je informatie over een onderzoek waar wij graag je medewerking voor vragen. In het onderzoek wordt gekeken in hoeverre  jongvolwassenen met een chronische ziekte ervaren dat het goed managen van hun ziekte botst met de andere dingen die zij belangrijk vinden in het dagelijks leven. Om te weten hoe jij omgaat met het managen van je ziekte (in de context van je dagelijks leven), nodigen we je uit een online vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de zorg voor jongvolwassenen met een chronische ziekte te verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Achtergrond van het onderzoek

Jongvolwassenen in de leeftijd van 18-25 jaar zitten een fase van hun leven waarin ze met veel dingen tegelijk bezig zijn. Daardoor is het voor jongvolwassenen met een chronische ziekte extra moeilijk om goed voor hun ziekte te zorgen. Als je doel "goed opvolgen van de behandeladviezen" botst met de andere dingen die je nastreeft in je dagelijks leven is er sprake van een ‘doelconflict’. In het huidige onderzoek wordt gekeken welke doelconflicten er bij jou spelen. Ook wordt er gevraagd naar je gevoel van welbevinden en een aantal achtergrondkenmerken.

Wat houdt deelname in?

Online vragenlijst

Als je meedoet aan het onderzoek, vul je een online vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over:

  • Je ziekte en de behandeladviezen die je van je behandelend arts gekregen hebt (bijvoorbeeld medicatie innemen, een bepaald dieet volgen).
  • Doelconflicten
  • Gevoel van welbevinden (kwaliteit van leven, stemming)
  • Achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau) 

Bij de meeste vragen kun je een keuze maken tussen verschillende antwoorden. Wil je bij die vragen het antwoord aanklikken dat het meest van toepassing is?  De vragenlijst bevat ook een aantal open vragen en vragen waarbij om een getal of toelichting wordt gevraagd. Het kan zijn dat je  op sommige vragen het antwoord niet precies weet. Wil  je in dat geval een schatting maken?  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer  10-15 minuten. 

Met vriendelijke groet,

Dr. Esther Sulkers, onderzoeker, afdeling Gezondheidspsychologie, UMCG
email: e.sulkers@umcg.nl