Questback Survey Questionnaire

Welkom

Dit is een vragenlijst over hoe mensen met kanker en hun partners vinden dat de behandeling voor kankergerelateerde vermoeidheid eruit moet zien.
Voor wie is deze vragenlijst bedoeld?
Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. De vragenlijst is ook bedoeld voor partners van deze mensen. U en uw partner komen in aanmerking voor deelname als:

    U of uw partner minstens 3 maanden last heeft (gehad) van kankergerelateerde vermoeidheid;
     U op dit moment een relatie heeft;
     U beiden 18 jaar of ouder bent. 

N.B. U hoeft niet allebei aan het onderzoek deel te nemen. Als één van u wilt meedoen, kan dat ook.
 

Doel
Er zijn verschillende behandelingen ontwikkeld om vermoeidheid na kanker te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat deze behandelingen helpen, maar niet iedereen houdt het vol, of heeft er baat bij. Wij weten uit onderzoek dat de rol van partners van belang is. Daarom willen wij de behandelingen aanpassen, zodat ook partners bij de behandeling betrokken kunnen worden. Wij horen graag van u wat u hiervan vindt en wat u zou wensen. Uw antwoorden zullen we gebruiken om de bestaande internetbehandelingen voor vermoeidheid te verbeteren.

Over dit onderzoek
Dit vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd door de Afdeling Gezondheidspsychologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Helen Dowling Instituut (HDI), dat psychologische zorg biedt bij kanker. 


Duur en privacy
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 - 30 minuten duren. Het onderzoek is anoniem. Dat wil zeggen dat door u verstrekte informatie niet naar u te herleiden zal zijn. Meedoen is vrijwillig. Als u mee wilt doen, dan kunt u toestemming geven door hieronder op ‘Ja’ te klikken. Vervolgens krijgt u de vragen te zien.

Invulinstructies
- Vult u zelf de vragenlijst in;
- U kunt antwoord geven door het hokje aan te vinken dat het beste bij u en uw situatie past;
- Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoordmogelijkheden aanvinken. Dit is duidelijk aangegeven;
- Sla geen vraag over. Als u twijfelt, geef dan het antwoord dat het dichtst in de buurt komt van uw situatie;
- Het kan zijn dat sommige vragen voor u overbodig of niet op u van toepassing lijken. Wilt u toch proberen alle vragen te beantwoorden?;
- Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw persoonlijke ervaringen en opvattingen;
- Het invullen van de vragenlijst is het makkelijkst op een groot scherm (bijv. van een computer of laptop).

Meer weten of vragen?
Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op onze website: https://www.hdi.nl/companion/ of neem contact met ons op.
 
Contactgegevens
Rosalie van Woezik, Onderzoeksassistent
Sophie van Dongen, Onderzoeker
Helen Dowling Instituut
Psychologische zorg bij kanker, afdeling wetenschappelijk onderzoek
onderzoek@hdi.nl
030 252 40 20

Wilt u aan dit onderzoek deelnemen?