Beste deelnemer,


Hartelijk dank voor je bereidheid deel te nemen aan een eerste evaluatie van de website Sensonate.nl. Met dit onderzoek dat door de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek van het UMCG wordt uitgevoerd willen we meer te weten komen over hoe de website ervaren wordt en of er verbeteringen nodig zijn. Voor de evaluatie is het heel belangrijk dat je kennis hebt genomen van wat er op sensonate.nl te vinden is en dat je het hebt toegepast in je eigen situatie. Het is het voor ons belangrijk te weten in hoeverre sensonate.nl voor je van waarde is.


Hoe werkt het invullen van de vragenlijst? 

Op de volgende pagina wordt naar jouw toestemming voor deelname aan het onderzoek gevraagd. Lees alle voorwaarden eerst rustig door. 

Daarna begint de vragenlijst. Voor alle vragen geldt dat je eerst de vraag en alle antwoorden goed doorleest en dan de vraag beantwoordt. Het is belangrijk dat je je eigen mening geeft, er zijn geen goede of foute antwoorden. 

Als je naar het volgende scherm wil, klik je op de button ‘Verder’.
Als je naar het vorige scherm wil, klik je op de button ‘Terug’.
Gebruik hiervoor niet de knoppen van je browser, dan gaan de antwoorden die je al ingevuld hebt verloren.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 


Wil je de vragenlijst onderbreken?

Je kunt de vragenlijst helaas niet onderbreken en later weer hervatten. Als je de vragenlijst toch wil onderbreken, kun je het beste de browser open laten staan, zodat er geen gegevens verloren gaan. Als je de browser afsluit, gaan alle gegevens wel verloren en begin je weer bij het begin van de vragenlijst.


Heb je vragen of opmerkingen?
 

Je kunt contact opnemen met Marieke Werkman via m.f.werkman@umcg.nl.


Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Dit levert ons zeer waardevolle informatie op.


Met vriendelijke groet,

Marieke Werkman
UMCG, Gezondheidswetenschappen